KLUB


ARMATUS shooting academy & club, Alejní 911/14, Teplice 415 01

Střelecký klub ARMATUS je dobrovolný, nezávislý a apolitický spolek, sdružující členy na základě společného zájmu a dobrovolnosti všech členů.

Cílem klubu je sdružování příznivců střelby z ručních palných zbraní, uskutečňování zájmové činnosti, pořádání amatérských střeleckých závodů, výuka střelby, vedení členů klubu k bezpečnému a zodpovědnému zacházení se zbraní. Za tímto účelem klub usiluje o odbornou, sportovně-branně-taktickou přípravu svých členů a pomáhá k rozvoji střeleckých i jiných souvisejících dovedností.

Členství v klubu je individuální a dobrovolné. Předpokladem pro členství v klubu je vlastnit 3 roky zbrojní průkaz (aby člen mohl být jmenován správcem střelnice). Zaplacením poplatku 6000 Kč ročně, má člen klubu neomezený individuální přístup na naší soukromou střelnici 24/7.

O přijetí člena klubu rozhoduje při splnění všech podmínek na základě přihlášky provozovatel klubu.

Členství vzniká dnem přijetí za člena. Členství v klubu zaniká písemným oznámením, nebo zrušením členství na základě rozhodnutí provozovatele klubu, nebo zánikem klubu.

Člen klubu má povinnost zejména dodržovat stanovy klubu, dbát na dobré jméno klubu a svědomitě vykonávat případně přidělenou funkci v souvislosti se správcovstvím na střelnici. Řádně a včas zaplatit roční členský příspěvek ve stanovené výši určené provozovatelem klubu.

Členstvím v klubu vzniká jednotlivým členům právo na využívání klubové střelnice, dle provozního a vnitřního řádu střelnice. (Provozovatel si vyhrazuje právo, omezit přístup v případě porušení nastavených pravidel).REZERVACE STŘELNICE